Λιποαναρρόφηση

Η λιποαναρρόφηση άρχισε να εφαρμόζεται στη δεκαετία του 1970 και σήμερα είναι η πιο δημοφιλής [...]