Κοιλιοπλαστική

Η κοιλιοπλαστική ή διαφορετικά η πλαστική της κοιλιάς είναι η επέμβαση που πραγματοποιείται με σκοπό [...]