Βοτουλινική τοξίνη

Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη άρχισε να χρησιμοποιείται στην αισθητική ιατρική τις αρχές της δεκαετίας [...]