Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή είναι επιτακτική ανάγκη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μία στις οχτώ [...]