Διόρθωση ουλών

Η διόρθωση ουλών είναι επίτευγμα της πλαστικής χειρουργικής και μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Το δέρμα είναι το πιο μεγάλο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Η ύπαρξη ουλών μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό, σε ακμή ή σε χειρουργική τομή.

Διόρθωση ουλών : Πότε θεωρείται απαραίτητη;

Οι ουλές προκύπτουν ως το τελικό αποτέλεσμα των φυσιολογικών διαδικασιών που επιτελούνται από τους μηχανισμούς επούλωσης του δέρματος ύστερα από κάποια απότομη διακοπή στη συνέχειά του. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ακόμη και όταν η επούλωση θεωρείται ομαλή χωρίς την ύπαρξη φλεγμονών, οι ουλές  που σχηματίζονται, επηρεάζουν την εξωτερική μας εμφάνιση. Η διόρθωση ουλών θεωρείται επιβεβλημένη όταν η ύπαρξή τους έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας.

Διόρθωση ουλών : Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται;

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί η διόρθωση των ουλών εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες που αφορούν το μέγεθός της (χηλοειδής, υπερτροφική), το είδος της (εγκαυματική, ακμής, χειρουργική) το μέρος που εντοπίζεται (πρόσωπο , σώμα ,το εάν πρόκειται για πρόσφατη ή παλαιότερη ουλή, ποια είναι η ηλικία του ασθενούς,η φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνει,το χρώμα του δέρματος και η κατεύθυνση της ουλής. Οι συνήθεις μέθοδοι για τη διόρθωση ουλών είναι οι εξής:

  • χρήση laser
  • εγχύσεις κορτιζόνης
  • dermal fillers
  • χημικό peeling
  • δερματικά μοσχεύματα
  • χειρουργική αποκατάσταση
  • συνδυασμός μεθόδων

Διόρθωση ουλών : Ανάλυση  κυριότερων μεθόδων

Η διόρθωση ουλών γίνεται είτε με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους  είτε με χειρουργική επέμβαση.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι οι ακόλουθοι :

  • Χρήση διάφορων καινοτόμων laser ( πχ franctional, CO2) που στοχεύουν στην αναμόρφωση του δέρματος καθώς έχει αποδειχθεί πως λειαίνουν, επιπεδοποιούν και εξαλείφουν την ερυθρότητα από την περιοχή της ουλής.
  • Χειρουργική αποκατάσταση με εκτομή της παλαιάς ουλής, συρραφή του δέρματος με ταυτόχρονη “πλαστική”. Η μέθοδος αυτή προτιμάται όταν η ουλή εκτός από αισθητικό πρόβλημα δημιουργεί και λειτουργικό.

Διόρθωση ουλών : Πόσο εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Πρώτα απ΄ όλα το πόσο εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί η διόρθωση ουλών εξαρτάται κυρίως από το είδος και την ηλικία του ασθενή. Πχ οι ουλές που προέρχονται από χειρουργική επέμβαση ή από διάφορα τραύματα διορθώνονται ευκολότερα από τις ουλές εγκαυμάτων ή τις ουλές ακμής με τη χρήση laser νέας γενιάς. Επιπλέον σημαντικό ρόλο στη διόρθωση ουλών έχει και η ηλικία που βρίσκεται ο ασθενής. Κατά κανόνα το δέρμα των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων  επουλώνεται πιο αργά  σε σχέση με το δέρμα των νεότερων.

Διόρθωση ουλών : Οι συνήθεις προβληματικοί τύποι ουλών

Οι συνηθέστεροι τύποι δύσμορφων ουλών είναι οι χηλοειδείς και οι υπερτροφικές. Οι χηλοειδείς είναι ερυθρού χρώματος, αναπτύσσονται αφού περάσουν μήνες από το τραύμα ξεπερνούν τα όριά του, είναι επώδυνες στο άγγιγμα και προκαλούν κνησμό. Οι υπερτροφικές  είναι κι αυτές  ερυθρού χρώματος, υπεγερμένες σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα της περιοχής και προκαλούν επίσης κνησμό. Η αντιμετώπισή τους γίνεται στην αρχή συντηρητικά με χορήγηση στεροειδών και επιθεμάτων σιλικόνης. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα η λύση για την αντιμετώπισή τους δίνεται χειρουργικά.

Διόρθωση ουλών : Μετά την ιατρική παρέμβαση

Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αντιμετωπίστηκε η ουλή που σας δημιουργούσε πρόβλημα  (χειρουργικά ή μη) είναι μείζονος σημασίας να ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες του πλαστικού χειρουργού ούτως ώστε η επούλωση να γίνει ομαλά. Θα πρέπει να επανέλθετε σταδιακά στις καθημερινές σας δραστηριότητες και να είστε σχολαστικοί με την φροντίδα της περιοχής. Εάν το αρχικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που προσδοκούσατε, δεν υπάρχει λόγος να απογοητευτείτε. Τα οριστικά αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά μετά από 6 μήνες περίπου και είναι εξαιρετικά  στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Διόρθωση ουλών : Συνοψίζοντας

Η διόρθωση ουλών μπορεί να πραγματοποιηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεστε άσχημα για τη εικόνα που παρουσιάζετε. Η λύση μπορεί να δοθεί εύκολα και τα αποτελέσματα να είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Επισκεφτείτε άμεσα έναν εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, ο οποίος με βάση την εμπειρία του, θα επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για την περίπτωσή σας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι ουλές δε θα αποτελούν τίποτε άλλο παρά μια κακή ανάμνηση.