Πλαστικός Χειρουργός Μάνος Παντελίδης | Πλαστική Χειρουργική & Lasers

Δ/ντής Πλαστικής χειρουργικής 251 ΓΝΑ ειδικευθείς & μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία

τ. Διευθυντής Whiston Hospital, Liverpool, Αγγλία

επικοινωνία
Αισθητική

Λιποαναρρόφηση

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας θα είναι σύντομα διαθέσιμο.


Copyright © 2010 Dr. Manos Pantelidis
Web Design & Development by Generation Y